04 December 2012

Bayangkan Jika 1,081 Kamera AES Beroperasi..

Jawapan Timbalan Menteri Pengangkutan di Dewan Negara pada 03/12/2012 berkaitan AES..

Tuan Yang di-Pertua, berhubung pertanyaan Yang Berhormat Senator Puan Chew Lee Giok dan Yang Berhormat Senator Tuan Saiful Izham bin Ramli dan Yang Berhormat Senator Puan Hajah Khairiah binti Mohamed. Bilangan saman yang telah dikeluarkan sehingga 26 November 2012 adalah sebanyak 256,899 saman dan perincian kesalahan lalu lintas dan negeri adalah seperti berikut:

(i) kesalahan pertama - memandu melebihi had laju, saman dikeluarkan 243,545 saman;

(ii) kesalahan kedua - melanggar peraturan lampu isyarat 13,354 saman dengan jumlah 256,899 saman; dan


(iii) kesalahan mengikut negeri, iaitu:


(a) Perak - saman dikeluarkan 81,001 saman;

(b) Selangor - 142,809 saman;

(c) Kuala Lumpur 10,213 saman; dan

(d) Putrajaya - 22,876 saman.

Jumlah 256,899 saman.

Baru 14 lokasi beroperasi selama 2 bulan sejak 23/09/2012.

256,899 X RM300 = RM77,069,700.00

Bayangkan jika keseluruhan 1,081 lokasi beroperasi....Blog Archive

Bloglist 3 (TERKINI)

Bloglist ProBN

Bloglist 4 (TERKINI)

Bloglist ProBN 2

Bloglist 5 (TERKINI)

  © Bloglist Malaysia by Ourblogtemplates.com> 2008

Kembali Ke Atas